Om Stallarna

Svenska (English Below)

Slottsstallarna är en studentpub som drivs som en ideell förening på Växjö Campus, studentpuben ligger vid Teleborgsslott. Styrelsen består av studenter vid Linnéuniversitetet och alla jobbare är volontärer, på våra vanliga öppet kvällar är det Slottsstallarnas samarbetsföreningar som är studentföreningar vid universitetet som står för arbetarna. De som jobbar under torsdagar och fredagar är ideella arbetare som kommer från våra samarbetsföreningar.

Torsdagar öppet 19:00-01:00

När man inte riktigt kan hålla sig till helgen och vill ha ett skönt pubhäng är det till Slottsstallarna man ska fara! Det bjuds på musikquiz och därefter kan det vara karaoke, liveband eller trubadur. Håll koll på vår Facebook sida om vad som just händer den torsdagen! Och självklart kan vi lova bra priser i baren på både dryck och mat.

Fredagar öppet 22:00-02:00

Slottsstallarnas fredagar har något för de flesta. Nedervåningen är öppen där en DJ mixar skön musik och man kan dansa loss på dansgolvet. På övervåningen är det mer pubkänsla. Här finns det möjlighet att spela dart och pingis. Även på fredagar kan det ibland finnas liveband uppe i puben eller artist så håll koll på Facebook efter evenemang. Och självklart kan vi lova bra priser i baren på både dryck och mat.

Jobba med oss

Ifall du vill ta del i att främja studentlivet och hjälpa Slottsstallarna att gå runt en torsdag eller fredag så ta kontakt med någon av våra samarbetsföreningar. Förutom att få en kul kväll när du jobbar med oss så får du ett jobbkort vilket man kan använda till att antingen få kö företräde eller gratis inträde. Utöver detta så bjuder vi på middag, och under arbetspassets gång får du äta och dricka så mycket alkoholfritt som du vill.

Våra samarbetsföreningar är:

Viska
Kontakt: Facebook, VISKA – Linnéuniversitetet

Smisk
Kontakt: Facebook, Smisk Utbildningsförening

Växt
Kontakt: Facebook, VÄXT – Växjöteknologerna

Champs
Kontakt: Facebook, Champs – Studentförening

Wädur
Kontakt: Facebook, Wädur

Samvete
Kontakt: Facebook, Samvete-Utb

VIS
Kontakt: stallarna@visesn.org eller Facebook, Växjö International Students – VIS

Pedal
Kontakt: jobbansvarig@pedalivaxjo.se eller Facebook, Pedal-Pedagogalliansen Växjö

Jobbschema VT19

18/1 – Öppning. Alla samarbetsföringar

Vecka 4 – Pedal

Vecka 5 – Samvete och Wädur

Vecka 6 – Champs, Viska och Smisk

Vecka 7 – Växt

Vecka 8 – VIS

Vecka 9 – Pedal

Vecka 10 – Samvete och Wädur

Vecka 11 – Champs, Viska och Smisk

Vecka 12 – Växt

Vecka 13 – VIS

Vecka 14 – Pedal

Vecka 15 – Samvete och Wädur

Vecka 16Endast öppet på tisdagen. Torsdag och fredag stängt. Champs, Viska och Smisk

Vecka 17 – VIS

Vecka 18 – Växt

30/4 – Valborg. Alla samarbetsföreningar

Vecka 19 – Pedal

Vecka 20 – Samvete och Wädur

Vecka 21 – Champs, Viska och Smisk

Vecka 22 – Växt

31/5 Stängning. Alla samarbetsföreningar

6/9 – Pumpöppning. Alla samarbetsföreningar

English

Slottsstallarna is a student association that runs the student pub in Växjö, also called Slottsstallarna. The pub is located in what has been the stable to the castle of Teleborg. The association is run by a board and all board members are students at Linneaus University. The opening nights are operated by having students volunteering and working where many of these students belong to the different student associations that cooperate in running Slottsstallarna. The board of Slottsstallarna is also cooperating with Linnéstudneterna, the student union by Linneaus University. The ones who are working during Thursdays and Fridays are volunteer workers who are from our cooperate students associations.

Thursdays, opening hours 19:00-01:00

When you cannot wait until the weekend and just want to hang-out with your friends in a nice pub environment, you should come to us at Slottsstallarna! The night starts off with a music quiz and after that, it could be karaoke, live music or a troubadour. Check out our Facebook page to find out what is happening the Thursday you are going out. We can also promise good prices on both food and beverages.

Fridays, opening hours 22:00-02:00

Our Fridays have something for everyone. Downstairs there is a dancefloor and there is a DJ who plays great party music all night long! Upstairs you have our pub where you can sit down, relax and hang-out with your friends. You also can play ping pong or dart. On Fridays, we also sometimes have an artist, troubadour, or a live band playing. Check out our Facebook page for more information. We can also promise good prices on both food and beverages.

Work with us

If you want to be a part of Slottsstallarna and support the student life you should work with us a Thursday or Friday evening! Just contact one of our cooperating student associations. In addition to having a fun evening, you will get a worker’s card which you can use to either get free entrance or get priority in the line to Slottsstallarna. During the evening you can eat and drink alcohol-free beverages as much as you like, and dinner will also be provided before the shift starts.

Our cooperating student associations are:

Viska
Contact: Facebook, VISKA – Linnéuniversitetet

Smisk
Contact: Facebook, Smisk Utbildningsförening

Växt
Contact: Facebook, VÄXT – Växjöteknologerna

Champs
Contact: Facebook, Champs – Studentförening

Wädur
Contact: Facebook, Wädur

Samvete
Contact: Facebook, Samvete-Utb

VIS
Contact: stallarna@visesn.org or Facebook, Växjö International Students – VIS

Pedal
Contact: jobbansvarig@pedalivaxjo.se or Facebook, Pedal-Pedagogalliansen Växjö

Working schedule spring term 2019

18/1 – Opening. All student associations

Week 4 – Pedal

Week 5 – Samvete and Wädur

Week 6 – Champs, Viska and Smisk

Week 7 – Växt

Week 8 – VIS

Week 9 – Pedal

Week 10 – Samvete and Wädur

Week 11 – Champs, Viska and Smisk

Week 12 – Växt

Week 13 – VIS

Week 14 – Pedal

Week 15 – Samvete and Wädur

Week 16Only open Tuesday. Thursday and Friday are closed. Champs, Viska and Smisk

Week 17 – VIS

Week 18 – Växt

30/4 – Walpurgis night. All student associations

Week 19 – Pedal

Week 20 – Samvete and Wädur

Week 21 – Champs, Viska and Smisk

Week 22 – Växt

31/5 Closening. All student associations

6/9 – Opening. All student associations