Om Stallarna

 

Svenska (English Below)

Slottsstallarna är en studentpub som drivs som en ideell förening på Växjö Campus, studentpuben ligger vid Teleborgsslott. Styrelsen består av studenter vid Linnéuniversitetet och alla jobbare är volontärer, på våra vanliga öppet kvällar är det Slottsstallarnas samarbetsföreningar som är studentföreningar vid universitetet som står för arbetarna. De som jobbar under torsdagar och fredagar är ideella arbetare som kommer från våra samarbetsföreningar.

Torsdagar (19:00-01:00)

När man inte riktigt kan hålla sig till helgen och vill ha ett skönt pubhäng är det till Slottsstallarna man ska fara! Det bjuds på musikquiz och därefter kan det vara karaoke, liveband eller trubadur. Håll koll på vår Facebook sida om vad som just händer den torsdagen! Och självklart kan vi lova bra priser i baren på både dryck och mat.

Fredagar öppet (22:00-02:00)

När man inte riktigt kan hålla sig till helgen och vill ha ett skönt pubhäng är det till Slottsstallarna man ska fara även på fredagen! Och självklart kan vi lova bra priser i baren på både dryck och mat.

Jobba med oss

Ifall du vill ta del i att främja studentlivet och hjälpa Slottsstallarna att gå runt en torsdag eller fredag så ta kontakt med någon av våra samarbetsföreningar. Förutom att få en kul kväll när du jobbar med oss så får du ett jobbkort vilket man kan använda till att antingen få kö företräde eller gratis inträde. Utöver detta så bjuder vi på middag, och under arbetspassets gång får du äta och dricka så mycket alkoholfritt som du vill.

Våra samarbetsföreningar är:

Viska
Kontakt: Facebook, VISKA – Linnéuniversitetet

https://www.facebook.com/VISKALNU/

Smisk
Kontakt: Facebook, Smisk Utbildningsförening

https://www.facebook.com/SmiskUF/

Champs
Kontakt: Facebook, Champs – Studentförening

https://www.facebook.com/champslnu/

Wädur
Kontakt: Facebook, Wädur

https://www.facebook.com/WADURvxo/

Samvete
Kontakt: Facebook, Samvete-Utb

https://www.facebook.com/SAMVETE-Utb-178692558889321/

ESN
Kontakt: stallarna@visesn.org eller Facebook, Växjö International Students

Pedal
Kontakt: jobbansvarig@pedalivaxjo.se eller Facebook, Pedal-Pedagogalliansen Växjö

Jobbschema VT22

28/1 – Öppning.

Vecka 5 – Pedal

Vecka 6 – Champs/Viska/Smisk

Vecka 7 – Gemensam

Vecka 8 – Samvete/Wädur

Vecka 9 – Pedal

Vecka 10 – ESN

Vecka 11 – Champs/Viska/Smisk

Vecka 12 – Gemensam

Vecka 13 – Samvete/Wädur

Vecka 14  – Pedal

Vecka 15– Gemensam

Vecka 16 – Champs/Viska/Smisk

Vecka 17 – Valborg

Vecka 18 – Samvete/Wädur

Vecka 19 – Gemensam

Vecka 20  – Champs/Viska/Smisk

Vecka 21 – Pedal

Vecka 22 – Stängning

______________________________________________________________________________
 

English

Slottsstallarna is a student association that runs the student pub in Växjö, also called Slottsstallarna. The pub is located in what has been the stable to the castle of Teleborg. The association is run by a board and all board members are students at Linneaus University. The opening nights are operated by having students volunteering and working where many of these students belong to the different student associations that cooperate in running Slottsstallarna. The board of Slottsstallarna is also cooperating with Linnéstudneterna, the student union by Linneaus University. The ones who are working during Thursdays and Fridays are volunteer workers who are from our cooperate students associations.

Thursdays, opening hours (19:00-01:00)

When you cannot wait until the weekend and just want to hang-out with your friends in a nice pub environment, you should come to us at Slottsstallarna! The night starts off with a music quiz and after that, it could be karaoke, live music or a troubadour. Check out our Facebook page to find out what is happening the Thursday you are going out. We can also promise good prices on both food and beverages.

Fridays, opening hours (22:00-02:00)

When you cannot wait until the weekend and just want to hang-out with your friends in a nice pub environment, you should come to us at Slottsstallarna even on a friday! We can also promise good prices on both food and beverages.

Work with us

If you want to be a part of Slottsstallarna and support the student life you should work with us a Thursday or Friday evening! Just contact one of our cooperating student associations. In addition to having a fun evening, you will get a worker’s card which you can use to either get free entrance or get priority in the line to Slottsstallarna. During the evening you can eat and drink alcohol-free beverages as much as you like, and dinner will also be provided before the shift starts.

Our cooperating student associations are:

Viska
Contact: Facebook, VISKA – Linnéuniversitetet

https://www.facebook.com/VISKALNU/

Smisk
Contact: Facebook, Smisk Utbildningsförening

https://www.facebook.com/SmiskUF/

Champs
Contact: Facebook, Champs – Studentförening

https://www.facebook.com/champslnu/

Wädur
Contact: Facebook, Wädur

https://www.facebook.com/WADURvxo/

Samvete
Contact: Facebook, Samvete-Utb

https://www.facebook.com/SAMVETE-Utb-178692558889321/

ESN
Contact: stallarna@visesn.org or Facebook, Växjö International Students

Pedal
Contact: jobbansvarig@pedalivaxjo.se or Facebook, Pedal-Pedagogalliansen Växjö

Working schedule spring term 2022

28/1 – Opening

Vecka 5 – Pedal

Vecka 6 – Champs/Viska/Smisk

Vecka 7 – Joint

Vecka 8 – Samvete/Wädur

Vecka 9 – Pedal

Vecka 10 – ESN

Vecka 11 – Champs/Viska/Smisk

Vecka 12 – Gemensam

Vecka 13 – Samvete/Wädur

Vecka 14  – Pedal

Vecka 15– Joint

Vecka 16 – Champs/Viska/Smisk

Vecka 17 – Valborg

Vecka 18 – Samvete/Wädur

Vecka 19 – Joint

Vecka 20  – Champs/Viska/Smisk

Vecka 21 – Pedal

Vecka 22 – Closing