Om Stallarna

Tillfälligt stängt på grund av COVID-19

Svenska (English Below)

Slottsstallarna är en studentpub som drivs som en ideell förening på Växjö Campus, studentpuben ligger vid Teleborgsslott. Styrelsen består av studenter vid Linnéuniversitetet och alla jobbare är volontärer, på våra vanliga öppet kvällar är det Slottsstallarnas samarbetsföreningar som är studentföreningar vid universitetet som står för arbetarna. De som jobbar under torsdagar och fredagar är ideella arbetare som kommer från våra samarbetsföreningar.

Torsdagar öppet 19:00-01:00

När man inte riktigt kan hålla sig till helgen och vill ha ett skönt pubhäng är det till Slottsstallarna man ska fara! Det bjuds på musikquiz och därefter kan det vara karaoke, liveband eller trubadur. Håll koll på vår Facebook sida om vad som just händer den torsdagen! Och självklart kan vi lova bra priser i baren på både dryck och mat.

Fredagar öppet 22:00-02:00

Slottsstallarnas fredagar har något för de flesta. Nedervåningen är öppen där en DJ mixar skön musik och man kan dansa loss på dansgolvet. På övervåningen är det mer pubkänsla. Här finns det möjlighet att spela dart och pingis. Även på fredagar kan det ibland finnas liveband uppe i puben eller artist så håll koll på Facebook efter evenemang. Och självklart kan vi lova bra priser i baren på både dryck och mat.

Jobba med oss

Ifall du vill ta del i att främja studentlivet och hjälpa Slottsstallarna att gå runt en torsdag eller fredag så ta kontakt med någon av våra samarbetsföreningar. Förutom att få en kul kväll när du jobbar med oss så får du ett jobbkort vilket man kan använda till att antingen få kö företräde eller gratis inträde. Utöver detta så bjuder vi på middag, och under arbetspassets gång får du äta och dricka så mycket alkoholfritt som du vill.

Våra samarbetsföreningar är:

Viska
Kontakt: Facebook, VISKA – Linnéuniversitetet

https://www.facebook.com/VISKALNU/

Smisk
Kontakt: Facebook, Smisk Utbildningsförening

https://www.facebook.com/SmiskUF/

Växt
Kontakt: Facebook, VÄXT – Växjöteknologerna

https://www.facebook.com/VAXTvaxjo/

Champs
Kontakt: Facebook, Champs – Studentförening

https://www.facebook.com/champslnu/

Wädur
Kontakt: Facebook, Wädur

https://www.facebook.com/WADURvxo/

Samvete
Kontakt: Facebook, Samvete-Utb

https://www.facebook.com/SAMVETE-Utb-178692558889321/

VIS
Kontakt: stallarna@visesn.org eller Facebook, Växjö International Students – VIS

Pedal
Kontakt: jobbansvarig@pedalivaxjo.se eller Facebook, Pedal-Pedagogalliansen Växjö

Jobbschema VT20

17/1 – Öppning. Alla samarbetsföringar

Vecka 4 – Pedal

Vecka 5 – Samvete/Wädur

Vecka 6 – Växt

Vecka 7 – Champs/Viska/Smisk

Vecka 8 – VIS

Vecka 9 – Samvete/Wädur

Vecka 10 Öppet endast på tisdag – Växt

Vecka 11 – Pedal

Vecka 12 – Champs/Viska/Smisk

Vecka 13 – Samvete/Wädur

Vecka 14 – VIS

Vecka 15 – Växt

Vecka 16 – Pedal

Vecka 17 – Champs/Viska/Smisk

Vecka 18 – Samvete/Wädur

30/4Valborg. Alla Samarbetsföreningar

Vecka 19 – VIS

Vecka 20 – Växt

Vecka 21 – Pedal

Vecka 22 – Champs/Viska/Smisk

29/5 Stängning. Alla samarbetsföreningar

______________________________________________________________________________
Closed temporarily because of COVID-19

English

Slottsstallarna is a student association that runs the student pub in Växjö, also called Slottsstallarna. The pub is located in what has been the stable to the castle of Teleborg. The association is run by a board and all board members are students at Linneaus University. The opening nights are operated by having students volunteering and working where many of these students belong to the different student associations that cooperate in running Slottsstallarna. The board of Slottsstallarna is also cooperating with Linnéstudneterna, the student union by Linneaus University. The ones who are working during Thursdays and Fridays are volunteer workers who are from our cooperate students associations.

Thursdays, opening hours 19:00-01:00

When you cannot wait until the weekend and just want to hang-out with your friends in a nice pub environment, you should come to us at Slottsstallarna! The night starts off with a music quiz and after that, it could be karaoke, live music or a troubadour. Check out our Facebook page to find out what is happening the Thursday you are going out. We can also promise good prices on both food and beverages.

Fridays, opening hours 22:00-02:00

Our Fridays have something for everyone. Downstairs there is a dancefloor and there is a DJ who plays great party music all night long! Upstairs you have our pub where you can sit down, relax and hang-out with your friends. You also can play ping pong or dart. On Fridays, we also sometimes have an artist, troubadour, or a live band playing. Check out our Facebook page for more information. We can also promise good prices on both food and beverages.

Work with us

If you want to be a part of Slottsstallarna and support the student life you should work with us a Thursday or Friday evening! Just contact one of our cooperating student associations. In addition to having a fun evening, you will get a worker’s card which you can use to either get free entrance or get priority in the line to Slottsstallarna. During the evening you can eat and drink alcohol-free beverages as much as you like, and dinner will also be provided before the shift starts.

Our cooperating student associations are:

Viska
Contact: Facebook, VISKA – Linnéuniversitetet

https://www.facebook.com/VISKALNU/

Smisk
Contact: Facebook, Smisk Utbildningsförening

https://www.facebook.com/SmiskUF/

Växt
Contact: Facebook, VÄXT – Växjöteknologerna

https://www.facebook.com/VAXTvaxjo/

Champs
Contact: Facebook, Champs – Studentförening

https://www.facebook.com/champslnu/

Wädur
Contact: Facebook, Wädur

https://www.facebook.com/WADURvxo/

Samvete
Contact: Facebook, Samvete-Utb

https://www.facebook.com/SAMVETE-Utb-178692558889321/

VIS
Contact: stallarna@visesn.org or Facebook, Växjö International Students – VIS

Pedal
Contact: jobbansvarig@pedalivaxjo.se or Facebook, Pedal-Pedagogalliansen Växjö

Working schedule spring term 2020

17/1Opening. All associations

Week 4 – Pedal

Week 5 – Samvete/Wädur

Week 6 – Växt

Week 7 – Champs/Viska/Smisk

Week 8 – VIS

Week 9 – Samvete/Wädur

Week 10 Only open on Tuesday – Växt

Week 11 – Pedal

Week 12 – Champs/Viska/Smisk

Week 13 – Samvete/Wädur

Week 14 – VIS

Week 15 – Växt

Week 16 – Pedal

Week 17 – Champs/Viska/Smisk

Week 18 – Samvete/Wädur

30/4Valborg. All associations

Week 19 – VIS

Week 20 – Växt

Week 21 – Pedal

Week 22 – Champs/Viska/Smisk

29/5 Closening. All associations