Om Stallarna

 

Svenska (English Below)

Slottsstallarna är en studentpub som drivs som en ideell förening på Växjö Campus, studentpuben ligger vid Teleborgsslott. Styrelsen består av studenter vid Linnéuniversitetet och alla jobbare är volontärer, på våra vanliga öppet kvällar är det Slottsstallarnas samarbetsföreningar som är studentföreningar vid universitetet som står för arbetarna. De som jobbar under torsdagar och fredagar är ideella arbetare som kommer från våra samarbetsföreningar.

Torsdagar (19:00-01:00)

När man inte riktigt kan hålla sig till helgen och vill ha ett skönt pubhäng är det till Slottsstallarna man ska fara! Det bjuds på musikquiz och därefter kan det vara karaoke, liveband eller trubadur. Håll koll på vår Facebook sida om vad som just händer den torsdagen! Och självklart kan vi lova bra priser i baren på både dryck och mat.

Fredagar öppet (22:00-02:00)

När man inte riktigt kan hålla sig till helgen och vill ha ett skönt pubhäng är det till Slottsstallarna man ska fara även på fredagen! Och självklart kan vi lova bra priser i baren på både dryck och mat.

Jobba med oss

Ifall du vill ta del i att främja studentlivet och hjälpa Slottsstallarna att gå runt en torsdag eller fredag så ta kontakt med någon av våra samarbetsföreningar. Förutom att få en kul kväll när du jobbar med oss så får du ett jobbkort vilket man kan använda till att antingen få kö företräde eller gratis inträde. Utöver detta så bjuder vi på middag, och under arbetspassets gång får du äta och dricka så mycket alkoholfritt som du vill.

Våra samarbetsföreningar är:

Viska
Kontakt: Facebook, VISKA – Linnéuniversitetet

https://www.facebook.com/VISKALNU/

Instagram: viskalnu

Smisk
Kontakt: Facebook, Smisk Utbildningsförening

https://www.facebook.com/SmiskUF/

Instagram: smisk_utbildningsforening

Champs
Kontakt: Facebook, Champs – Studentförening

https://www.facebook.com/champslnu/

Instagram: champsstudent

Wädur
Kontakt: Facebook, Wädur

https://www.facebook.com/WADURvxo/

Instagram: wadurvxo

Samvete
Kontakt: Facebook, Samvete-Utb

https://www.facebook.com/SAMVETE-Utb-178692558889321/

Instagram: samveteutb

Pedal
Kontakt: jobbansvarig@pedalivaxjo.se eller Facebook, Pedal-Pedagogalliansen Växjö

https://www.facebook.com/pedalpedagogalliansen.vaxjo

Instagram: pedalivaxjo

KLUBB

Kontakt: Facebook, KLUBB

https://www.facebook.com/klubbvaxjo1

Instagram: klubbvaxjo

ESN

Kontakt: stallarna@visesn.org eller Facebook, Växjö International Students

Instagram: esn_vaxjo

PAX

Kontakt: Instagram

Instagram: paxivaxjo

LIPS

Kontakt: Facebook, LIPS – Linnéuniversitetets Psykologstudenter

Instagram: linnepsykologerna

VÄXT

Kontakt: Facebook, VÄXT – Växjöteknologerna

Instagram: vaxt_vaxjo

 
______________________________________________________________________________
 

English

Slottsstallarna is a student association that runs the student pub in Växjö, also called Slottsstallarna. The pub is located in what has been the stable to the castle of Teleborg. The association is run by a board and all board members are students at Linneaus University. The opening nights are operated by having students volunteering and working where many of these students belong to the different student associations that cooperate in running Slottsstallarna. The board of Slottsstallarna is also cooperating with Linnéstudneterna, the student union by Linneaus University. The ones who are working during Thursdays and Fridays are volunteer workers who are from our cooperate students associations.

Thursdays, opening hours (19:00-01:00)

When you cannot wait until the weekend and just want to hang-out with your friends in a nice pub environment, you should come to us at Slottsstallarna! The night starts off with a music quiz and after that, it could be karaoke, live music or a troubadour. Check out our Facebook page to find out what is happening the Thursday you are going out. We can also promise good prices on both food and beverages.

Fridays, opening hours (22:00-02:00)

When you cannot wait until the weekend and just want to hang-out with your friends in a nice pub environment, you should come to us at Slottsstallarna even on a friday! We can also promise good prices on both food and beverages.

Work with us

If you want to be a part of Slottsstallarna and support the student life you should work with us a Thursday or Friday evening! Just contact one of our cooperating student associations. In addition to having a fun evening, you will get a worker’s card which you can use to either get free entrance or get priority in the line to Slottsstallarna. During the evening you can eat and drink alcohol-free beverages as much as you like, and dinner will also be provided before the shift starts.

Our cooperating student associations are:

Viska
Contact: Facebook, VISKA – Linnéuniversitetet

https://www.facebook.com/VISKALNU/

Instagram: viskalnu

Smisk
Contact: Facebook, Smisk Utbildningsförening

https://www.facebook.com/SmiskUF/

Instagram: smisk_utbildningsforening

Champs
Contact: Facebook, Champs – Studentförening

https://www.facebook.com/champslnu/

Instagram: champsstudent

Wädur
Contact: Facebook, Wädur

https://www.facebook.com/WADURvxo/

Instagram: wadurvxo

Samvete
Contact: Facebook, Samvete-Utb

https://www.facebook.com/SAMVETE-Utb-178692558889321/

Instagram: samveteutb

Pedal
Contact: jobbansvarig@pedalivaxjo.se eller Facebook, Pedal-Pedagogalliansen Växjö

https://www.facebook.com/pedalpedagogalliansen.vaxjo

Instagram: pedalivaxjo

KLUBB

Contact: Facebook, KLUBB

https://www.facebook.com/klubbvaxjo1

Instagram: klubbvaxjo

ESN

Contact: stallarna@visesn.org eller Facebook, Växjö International Students

Instagram: esn_vaxjo

PAX

Contact: Instagram

Instagram: paxivaxjo

LIPS

Contact: Facebook, LIPS – Linnéuniversitetets Psykologstudenter

Instagram: linnepsykologerna

VÄXT

Contact: Facebook, VÄXT – Växjöteknologerna

Instagram: vaxt_vaxjo