FAQ

För att komma in på Slottsstallarnas studentpub behöver du vara aktivt studerande student och ett giltigt Linnéstudenternas medlemskort antingen i din telefon eller kort samt en giltigt identitetshandling. Du behöver dessutom vara över 18 och fotokopior på legitimation eller LNS-kort är inte giltigt! Om du vill ta med dig en gäst in som inte är student behöver den personen ett gästkort

Slottsstallarna tar enbart emot kort i våra barer samt entré

Pubtorsdag 19:00-01:00
Nattklubbsfredag 22:00-02:00

To enter Slottsstallarna you need to be an active student at Linnaeus University and a member of Linnéstudenterna and you need to be able to prove that by showing your membership card, either hard copy or via the mobile app. You also need to have a valid identification according to Swedish law and you obviously need to be over 18 years old. Pictures of either LNS membership card or ID are NOT valid! You can read more about entering Slottsstallarna without LNS-membership here.

We accept payment only cards in our bars and entrance. We do not accept cash!

Thursdays pub 19:00-01:00
Friday club 22:00-02:00