Styrelsen

Melker Ask

Ordförande

ordforande@slottsstallarna.se

Susanne Sandberg

Vice Ordförande

viceordforande@slottsstallarna.se

Simon Ivarsson

Ekonomi

ekonomi@slottsstallarna.se

Alexander Urniaz

Vice Ekonomi / Bokning

ekonomi@slottsstallarna.se / bokning@slottsstallarna.se

Oskar Carlbom

Sekreterare

sekreterare@slottsstallarna.se

Max Rikardsson

Inköp

inkop@slottsstallarna.se

Jakob Arvidsson

Teknik

teknik@slottsstallarna.se

Hilda Svensson

Marknadsföring

marknadsforing@slottsstallarna.se

Nils Lundin

Event

event@slottsstallarna.se

Vincent Arvidsson Hiblin

Event

event@slottsstallarna.se

Svante Andersson

Service – Lokal

service@slottsstallarna.se

Teo Johansson

Service -Projekt

service@slottsstallarna.se

Hampus Åberg

Service – Trivsel

trivsel@slottsstallarna.se