Styrelsen

Emil Karlsson

Emil Karlsson

Vice Ordförande

viceordforande@slottsstallarna.se

Ivan Kurtis

Ivan Kurtis

Ljud- och ljusansvarig

ljudochljus@slottsstallarna.se