Styrelsen

Moa Kousholt

Vice Ordförande

viceordforande@slottsstallarna.se

Klara Lybeck

Marknadsföring

marknadsforing@slottsstallarna.se

Albin Brolin

Ljud- och ljusansvarig

ljudochljus@slottsstallarna.se