Bokning

Bokningsregler

Bokningar med ofullständiga uppgifter kommer inte att godkännas, en bokning är inte bekräftad förens bokningsansvarig har bekräftat den.

Kostnad för hyra

För våra samarbetsföreningar så är eventet gratis, samt en timme innan och två timmar efter för pynt och städning. Skulle mer tid behövas sker det enligt understående taxa.

För ideella föreningar med koppling till Linnékåren kostar det:

 • 150kr/h per våning (övervåning & nedervåning) 
 • 200 kr/h hela bygget

Eventtid

Skriv den tid som själva eventet sker, det vill säga då de finns gäster på plats.

Bokningstid

Ifall ni vill ha mer tid för t.ex. pynt eller liknande. Observera att de som arbetar på eventet måste vara på plats en timme innan eventet och tills städningen (tar ca 2h) är godkänd av arbetsledaren.

Regler gällande gäster

 • Alla gäster som ska gå på bokningen skall ha ett LEK-medlemskap, Se vilka får komma för mer information. Om inte annat är avtalat med Slottsstallarnas styrelse. 
 • Innan bokningen sker så ska en gästlista i alfabetisk ordning skickas in. I denna så ska det finnas:
  • Namn
  • Personnummer (ÅÅMMDD)
  • Telefonnummer
 • Regler som gäller under sittningen är dem som gäller under en vanlig utekväll. 
  • Servering sker vid borden
  • Man måste sitta vid sitt bord under hela sittningen.
   • Man får lämna bordet när man ska gå på toaletten eller röka.
  • Det är ansvarig som bestämmer under kvällen. Om regler inte följs så har ansvarig rätt att utföra åtgärder som gör att dessa regler följs. 

Jobbare

 • Arbetare under kvällen måste klä sig i lämpliga arbetskläder, svarta byxor är att föredra. Tröjor finns att låna. Overaller är ej tillåtet. Handskar och munskydd kommer att finnas på plats detta är ett krav om man ska arbeta med mat.
 • Minst 7 jobbare krävs just nu för en vanlig sittning. Om annat önskas så sker det i dialog med Slottsstallarna

Nykterhetsansvarig

Under bokningen så måste det finnas en nyktert ansvarig. Det vill säga en person som är nykter under hela bokningen. Denna person ska ha ansvar över schemat och jobbarna. 

Regler innan och efter bokning

 • Förseningsavgift gäller om ni som har bokat hos oss inte dyker upp inom 15 minuter efter att er bokning har börjat! 
  • Ni kan inte räkna med att en ansvarig kommer finnas på plats ifall ni inte är i tid. 
 • Undanplockning, städning och diskning ska vara klart när er bokningstid är slut
 • Det är viktigt att ha ordentligt med jobbare. 
 • Den som är ansvarig ska godkänna städningen.
  • Ifall detta brister eller förseningar uppstår kommer föreningen/personen som har bokat få en debitering på 500kr i förseningsavgift.
 • Om inte folkhälsomyndighetens råd följs så kommer bokningen att stängas ned.

Max antal gäster 

Just nu tar vi max in 170 gäster.

Vare sig det är sittning, pub eller dylikt. 

Sittning   

 • Övervåning  70 personer
 • Nedervåning 100 personer

Vilka får komma?

Vårt tillstånd är kopplat till slutna sällskap, något vi definierar som medlemmar i Linnékåren och kräver därav uppvisande av giltigt LEK-kort. Finns det önskemål att ha event för andra sällskap kan de ske efter dialog med Slottsstallarnas styrelse. 

Drinkbiljetter 

Det finns möjligheter att förköpa drinkbiljetter till gäster för event. Det är dock ett krav att gästen har betalat för eventet, då det är olagligt att ge ut alkohol. En drinkbiljett kostar 35kr. 

Det finns både drinkbiljetter för öl och cider samt alkoholfritt.

Beställning av alkohol

Det finns möjligheter att köpa in artiklar som inte ingår i vårt sortiment, dessa kommer debiteras med påslag av inköpspriset. Detta måste i så fall göras senast måndagen veckan innan eventet. Flaskor som har öppnats men inte slut kommer ändå att debiteras, allt som inte går att returnera debiteras. Alkoholen får inte tas med från lokalen i enlighet med alkohollagen. För beställning av alkohol ta kontakt med bokningsansvarig.

Artist

Om man vill att en artist ska spela på sitt evenemang så måste detta meddelas en vecka innan eventet sker då extra kostnader kommer tillkomma. Artisten ska även vara på plats god tid innan så att tekniken fungerar som den ska under eventet. 

Avbokning 

Avbokningar få ske 5 dagar innan eventet ska arrangeras. 

Övrigt

Om eventuella skador skulle ske under bokningen kommer Slottsstallarna debitera föreningen/personerna som står för bokningen. Slottsstallarna har dessutom rätten att fakturera för eventuella uppkomna kostnader som är relaterade till bokningen. Om inte folkhälsomyndighetens råd följs så kommer bokningen att stängas ned.

Frågor? Kontakta bokning@slottsstallarna.se

 • There were no results found.

Calendar of Events

Calendar of Events
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6