Bokning

Bokningsregler

Bokningar med ofullständiga uppgifter kommer inte att godkännas, en bokning är inte bekräftad förens bokningsansvarig har bekräftat den.

Kostnad för hyra:

För ideella föreningar med koppling till Linnéstudenterna som inte är samarbetspartner kostar det:

  • 100kr/h för nedervåningen 
  • 150kr/h för övervåningen 
  • 200kr/h för hela byggnaden

Ideella föreningar står då för all personal utöver arbetsledare. För våra samarbetsföreningar är tiden för event med en timme innan och två efter gratis, skulle mer tid behövas sker de enligt ovanstående taxa. För privata tillställningar gör en utvärdering av kostnader från fall till fall.

Eventtid

Skriv den tid som själva eventet sker, det vill säga då de finns gäster på plats.

Bokningstid

Ifall ni vill ha mer tid för t.ex. pynt eller liknande, observera att de som arbetar på eventet måste vara på plats en timme innan eventet och tills städningen är godkänd av arbetsledaren.

Regler under bokning

Arbetare under kvällen måste klä sig lämpliga arbetskläder, svarta byxor är att föredra. Tröjor finns att låna. Overaller är ej tillåtet att arbeta i.

Regler innan och efter bokning

Förseningsavgift gäller om ni som har bokat hos oss inte dyker upp inom 15 minuter efter att er bokning har börjat! Ni kan inte räkna med att en ansvarig kommer finnas på plats ifall ni inte är i tid. Undanplockning, städning och diskning ska vara klart när er bokningstid är slut. Det är viktigt att ha ordentligt med personal. Den som är ansvarig ska godkänna städningen. Ifall detta brister eller förseningar uppstår kommer föreningen/personen som har bokat få en debitering på 500kr i förseningsavgift.

Max antal gäster 

Hela lokalens maxkapacitet är 480 gäster och detta är i nattklubbsmiljö, 

  • övervåningen tar 200 gäster. 70 gäster på en sittning. 
  • nedervåningen tar 280 gäster. 100 gäster på en sittning.

Vakter

För allas säkerhet har vi krav på en vakt per 100e gäst. Efter 300e gästen är det tre vakter. Exempel 480 gäster= tre vakter. Avvikelser kan dock förekomma på vaktbolagets begäran. 

  • Priset för vakter är 485kr/h och betalas av föreningen/privatpersonen som står på bokningen. Vakter debiteras hela eventet plus 30 minuter. 

Bokningar som har krav på vakter måste komma in 6 veckor innan eventet! På samma sätt så behöver bokningar som kräver vakter avbokas senast 6 veckor innan eventet. Om avbokningen inkommer senare debiteras den som står på bokningen.

Vilka får komma?

Vårt tillstånd är kopplat till slutna sällskap, något vi definierar som medlemmar i Linnéstudenterna och kräver därav uppvisande av giltigt LNS-kort. Finns det önskemål att ha event för andra sällskap kan de ske efter dialog med Slottsstallarnas styrelse.

Drinkbiljetter 

Det finns möjligheter att förköpa drinkbiljetter till gäster för event. Det är dock ett krav att gästen har betalat för eventet, då det är olagligt att ge ut alkohol.

Beställning av alkohol

Det finns möjligheter att köpa in artiklar som inte ingår i vårt sortiment, dessa kommer debiteras med påslag av inköpspriset. Detta måste i så fall göras senast måndagen veckan innan eventet. Flaskor som har öppnats men inte slut kommer ändå att debiteras, allt som inte går att returnera debiteras. Alkoholen får inte tas med från lokalen i enlighet med alkohollagen. För beställning av alkohol ta kontakt med bokningsansvarig.

Avbokning 

Det är möjligt för bokande part att avboka event fram till två veckor innan bokningen. Utöver detta har Slottsstallarna rätt att avboka bokningar.

Övrigt

Om eventuella skador skulle ske under bokningen kommer Slottsstallarna debitera föreningen/personerna som står för bokningen. Slottsstallarna har dessutom rätten att fakturera för eventuella uppkomna kostnader som är relaterade till bokningen.

Frågor? Kontakta bokning@slottsstallarna.se

  • There were no results found.

Calendar of Events

Calendar of Events
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

Boknings formulär